pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Ouderraad Koggerwaard

 

Ouderraad (OR) Horizon Koggerwaard 2015-2016:

 

Leonie Bergwerff                - voorzitter                

Astrid Meeder                      - penningmeester

Käthe Pennings                  - penningmeester

Agnes van Cappellen        - secretaris    
Astrid Kraaijer                    - algemeen lid
Debby van der Lagen        - algemeen lid 

Sharon Mertens                 - algemeen lid

Sjoesjanah van Zwieten    - algemeen lid

Christa Harms    - algemeen lid

Nanaz van den Berg         - algemeen lid


 

     

Wat doet de OR?

De OR houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten op school en doet dat in goede samenwerking met de teamleden. 

Daarnaast wordt de ouderbijdrage beheerd door de OR, deze legt hierover ook jaarlijks verantwoording af aan de stichting en de MR (de medezeggenschapsraad). 

De activiteiten die mede georganiseerd worden zijn de volgende:

Sportdag/Koningsspelen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasviering, Schoolreis, Avond 4-daagse, Zomerfeest, Afscheid groep 8, Projectweek en de Informatieavond. Om al deze activiteiten goed te laten verlopen hebben we voor elke activiteit een commissie van OR-leden met daarnaast 1 aanspreekpunt vanuit het team en 1 van de OR. Veel van de voorbereidingen en vergaderingen voor de activiteiten vinden plaats na schooltijd.

Tevens vergadert de Ouderraad een aantal keer per jaar gezamenlijk. Daar is altijd 1 lid van het team bij aanwezig. Deze vergaderingen zijn op een maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond (meestal 1x per maand) en starten meestal om 20.00 uur. In de vergadering bespreken we met elkaar de lopende zaken, aankomende activiteiten en de financiën en we evalueren de afgelopen activiteiten. 

Daarnaast zorgt de OR voor de luizencontrole, het verdelen van de sportshirts, het klassenbudget, het innen van de ouderbijdrage en de betalingen voor schoolreis en kamp, de papiercontainer en de container voor oude kleding.

Tot slot heeft de OR door het nauwe contact met het team en met ouders vaak een signaleringsfunctie. Deze probeert zij op een positieve manier de juiste kant op te sturen; dit kan het team of een individuele docent, maar ook de MR zijn. Tijdens de vergaderingen kan de OR tijdens het onderwerp mededelingen haar mening over diverse zaken ventileren aan het team. Echter, beleidsmatige zaken zijn voor rekening van de MR 

N.B: Alle hulp is welkom. Op dit moment heeft het aantal ouderraadsleden echter haar maximum bereikt. Wil je helpen, schroom dan niet contact op te nemen. Je kunt aspirant-lid worden, waarbij je op de wachtlijst komt voor deelname aan de ouderraad. Daarnaast wordt je als eerste benaderd om hand- en spandiensten te verlenen bij de activiteiten zelf, of bij de voorbereidingen er van.

Natuurlijk zijn ook giften waar de school van kan profiteren altijd van harte welkom.

Wil je contact, mail naar orkoggerwaard@horizoncapelle.nl of spreek een van de leden aan op het schoolplein.


 

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |