pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Contactpersonen

De contactpersonen van onze school zijn:

 

Anneke sunderraij (leerkracht gr 1/2 A

anneke.sunderraj@horizoncapelle.nl

 

Ilse de Prez (ouder)

ilse@horizoncapelle.nl

 

Onze school valt onder het bestuur PCPO Capelle-Krimpen.

Voor alle scholen geldt dezelfde werkwijze voor het oplossen van klachten.
Deze informatie kunt u terug te vinden op
www.stichtingpcpo.nl.

Kan de klacht op school worden  opgelost?
Wanneer er een klacht is over de dagelijkse gang van zaken, raden wij u aan dit eerst te bespreken met de desbetreffende persoon.
Indien dit niet mogelijk is of de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u beroep doen op de klachtenregeling.

Klachten kunnen bij een van de contactpersonen kenbaar worden gemaakt.
Deze overlegt met u hoe er verder gehandeld moet worden en begeleidt u, indien nodig naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding.
De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van de klachtencommissie en het bevoegd gezag.

Wanneer een leerling een probleem ervaart, hetzij thuis of op school kan hij contact opnemen met contactpersonen van de betreffende locatie. Hij/zij kan dit persoonlijk doen, maar kan ook een briefje in de vertrouwensbus doen. De vertrouwensbus hangt in het kamertje van de conciërge.
De bus wordt iedere week geleegd. Er wordt dan contact opgenomen met de desbetreffende leerling en een afspraak gemaakt. Het probleem wordt dan besproken.
Het gesprek is vertrouwelijk .

Er wordt altijd aan de leerling gevraagd of wij de informatie met anderen mogen delen.
Indien nodig wordt er hulp van buitenaf ingeschakeld.
In sommige gevallen is het probleem zo ernstig, dat wij moeten handelen.
Dan wordt direct hulp ingeschakeld.

In het begin van het schooljaar stellen de contactpersonen zich aan alle klassen voor.
De rol van de contactpersoon wordt dan ook uitgelegd.

De contactpersonen proberen indien nodig d.m.v. het inschakelen van derden de problemen zo mogelijk, op te lossen.


copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |