pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Kanjerschool

Op welke wijze werken we vanuit de Kanjertraining over social media met de kinderen op onze school?

Het ongewenst communiceren via social media valt binnen de Kanjertraining onder het Kanjerprotocol. Je kunt het zien als elkaar niet respectvol behandelen via App / Instagram / FaceBook, zoals roddelen en het over elkaar praten i.p.v. met elkaar praten. In de groepen 7 en 8 komt dit ook aanbod in de Kanjertraining.

Wanneer dit buiten schooltijd speelt, maar binnen schooltijd zijn effect heeft, omdat een kind zich niet veilig voelt op school dan zal de school hier op moeten handelen. Het Kanjerprotocol wordt toegepast. Goede communicatie met de ouders van de betreffende kinderen is dan van belang.     

Het Kanjerprotocol vindt u op de website van de school.

In aanvulling hierop hebben wij met ingang van dit schooljaar besloten de telefoons van alle kinderen bij binnenkomst te verzamelen en voor hen te bewaren. Dit voorkomt dat kinderen onder schooltijd, met name in de pauzes hun telefoon niet kunnen gebruiken.

Voor u als ouders zijn t.a.v. social media een aantal zaken van belang:                                                        

- Weet u van welke social media uw kind gebruik maakt?

- Mag uw kind zijn telefoon mee naar zijn/haar slaapkamer meenemen als het gaat slapen?

- Wat zijn de gevolgen op langer termijn van foto’s en uitspraken van uw kind op social media?

Kanjertraining streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Thema’s voor de kinderen 
-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens wat zijn dat?
-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven.
-Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden.
-Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Thema's voor de ouders
- Dezelfde als die voor de kinderen. Met dit aanvullend verschil:

- ouders geven hierin zelf het goede voorbeeld
- ouders reageren in hun opvoeding niet vanuit gevoelens van ergernis/irritatie enerzijds en angst-/onmachtsgevoelens anderzijds.

Twee werelden
De Kanjertraining maakt een onderscheid in de 'wereld van vertrouwen' waarin de mensen elkaar recht willen doen. En 'de wereld van angst en wantrouwen'. De Kanjertraining hanteert de vuistregel dat zo'n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken.  Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht. 

     

 

 

 

 

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |