pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Hoogbegaafdencoördinatoren

Coördinatoren hoogbegaafdheid:


Op onze school zijn Arina Verboom en Jacqueline Tegelaar onze specialisten in hoogbegaafdheid. 

Zij hebben hier een speciale opleiding voor gevolgd.


De hoogbegaafdheidsspecialist heeft een rol in de volgende zaken:

-          met de leerkracht en ouders meekijken als er een vermoeden bestaat van meer- of 

           hoogbegaafdheid bij een kind.

-          de leerkrachten op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van meer- en 

           hoogbegaafdheid.

-          contact onderhouden met andere hoogbegaafdheidsspecialisten binnen de stichting en 

           de leerkracht van de externe plusgroep.

-          samen met de leerkracht van de interne plusgroep de inhoud van de leerstof van de plusgroep 

           bespreken.

-          leerkrachten advies geven over compacten, verrijking  en verdieping van de leerstof.

-          met leerkrachten de keus maken welke leerlingen in de diverse plusgroepen gaan meedraaien.


copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |