pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Wijkteams en CJG

Wij maken gebruik van de gemeentelijke voorziening voor maatschappelijk werk. Bij problemen in de thuissituatie, problemen bij uw kind of bijvoorbeeld problemen bij de opvoeding kunt u hierop een beroep doen. 

 
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) heeft als invalshoek de zorg voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar van wie de ontwikkeling stagneert zodat ze in het volgen van het leerproces sociaal-emotionele problemen ondervinden. De problematiek van de kinderen houdt vaak direct verband met problematiek in het gezin of van de ouders zelf. Het SMW richt zich niet alleen op de kinderen maar ook op degenen die invloed hebben op de situatie en dus op het gedrag en de ontwikkeling van de kinderen. Enerzijds zijn dit de ouders/verzorgers, anderzijds de leerkrachten. Het SMW vormt een brugfunctie tussen school, de leerling en het gezin. Het richt zich op de context van de school, de thuissituatie en de samenleving.
De globale taak van het SMW is:
·         helpen verhelderen wat de hulpvraag van het kind is
·         bemiddelen tussen school, de leerling en het gezin
·         hulp bieden bij individuele problemen
·         hulp bieden bij problemen in de gezinssituatie
·         hulp bieden bij schooloverstijgende problemen
·         ondersteunen van leerkrachten en geven van consultatie.
 
Het SMW werkt nauw samen met de IB-ers en maakt deel uit van het GGD Netwerk “De Horizon“. Indien u een gesprek wilt met de schoolmaatschappelijk werker, kunt u dat aangeven via de leerkracht of de intern begeleider van De Horizon.

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |