pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CED-groep: PCB de Horizon

Leerlingaantal 415, klassengemiddelde 25

Kwaliteitsaspect: preventief & planmatig handelen

Preventief en planmatig handelen gebeurt op basis van door de school gestelde tussendoelen. De resultaten worden in kaart gebracht door observaties en methodetoetsen. Deze resultaten vergelijken we 2 keer per schooljaar met de gestelde doelen.

Op de Horizon zijn de resultaten op leergebieden (taal , rekenen en Engels) als volgt:

30 % van onze leerlingen kan uitstromen naar het VWO

11 % van onze leerlingen kan uitstromen naar HAVO

31 % van onze leerlingen kan uitstromen naar MAVO

24 % van onze leerlingen kan uitstromen naar VMBO TL/kader

 5 %  van onze leerlingen kan uitstromen naar VMBO basis

 

De vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en leren leren) worden in kaart gebracht door middel van de Kanjertraining. De eisen die de school stelt is een minimale score van 90% groen (is goed).

Fysieke toegankelijkheid

De school biedt deels voorzieningen voor leerlingen met een motorische beperking en voor leerlingen met een auditieve beperking.

Medische handelingen

Op school is dagelijks een BHV-er aanwezig . De teamleden kunnen toezien op het uitvoeren van medische handelingen die met ouders zijn afgesproken.

Kwaliteitsaspect: inrichting van de ondersteuningsstructuur

Alle leerkrachten kunnen hun rol nemen in de basisondersteuning en/of de extra ondersteuning aan leerlingen binnen het opbrengstgericht werken. Deze rol wordt concreet gemaakt in diverse arrangementen.

 

Het aantal uren per week  in de basisondersteuning wordt gericht op 90% van de leerlingen. 

Daarbij hebben wij de volgende disciplines in huis:

*    Primaire proces:                                                           136 uur

      Directie:                                                                          48 uur

      IB:                                                                                       8 uur                                                           

*    Gedragsspecialist:   

*    Hoogbegaafdheidspecialist:

*    Rekenspecialist:

*    Taalspecialist:

*    Jonge kind specialist:

*    ICT specialist:

*    Groep 0                     

 

Schoolondersteuningsprofiel CED-groep: PCB de Horizon

Leerlingaantal 415, klassengemiddelde 25

Kwaliteitsaspect: preventief & planmatig handelen

Preventief en planmatig handelen gebeurt op basis van door de school gestelde tussendoelen. De resultaten worden in kaart gebracht door observaties en methodetoetsen. Deze resultaten vergelijken we 2 keer per schooljaar met de gestelde doelen.

Op de Horizon zijn de resultaten op leergebieden (taal , rekenen en Engels) als volgt:

30 % van onze leerlingen kan uitstromen naar het VWO

11 % van onze leerlingen kan uitstromen naar HAVO

31 % van onze leerlingen kan uitstromen naar MAVO

24 % van onze leerlingen kan uitstromen naar VMBO TL/kader

 5 %  van onze leerlingen kan uitstromen naar VMBO basis

 

De vakoverstijgende leergebieden (sociaal gedrag en leren leren) worden in kaart gebracht door middel van de Kanjertraining. De eisen die de school stelt is een minimale score van 90% groen (is goed).

Fysieke toegankelijkheid

De school biedt deels voorzieningen voor leerlingen met een motorische beperking en voor leerlingen met een auditieve beperking.

Medische handelingen

Op school is dagelijks een BHV-er aanwezig . De teamleden kunnen toezien op het uitvoeren van medische handelingen die met ouders zijn afgesproken.

Kwaliteitsaspect: inrichting van de ondersteuningsstructuur

Alle leerkrachten kunnen hun rol nemen in de basisondersteuning en/of de extra ondersteuning aan leerlingen binnen het opbrengstgericht werken. Deze rol wordt concreet gemaakt in diverse arrangementen.

 

Het aantal uren per week  in de basisondersteuning wordt gericht op 90% van de leerlingen. 

Daarbij hebben wij de volgende disciplines in huis:

*

Primaire proces:

136 uur

 

  

Directie:                         

48 uur

 

  

IB:                                 

  8 uur

 

*

Gedragsspecialist:

 

 

*

Hoogbegaafdheidspecialist:

 

 

*

Rekenspecialist:

 

 

*

Taalspecialist:

 

 

*

Jonge kind specialist:

 

 

*

ICT specialist:

 

 

*

Groep 0

 

 

 

Het aantal uren per week in de extra ondersteuning is gericht op de uitzonderingen (zeer intensief arrangement).

*

IB

20 uur

 

*

Directie

24 uur

 

*

Hoogbegaafdheid:

 

 

  

Interne plusgroep     

 2 uur

 

  

Externe plusgroep   

1½ uur

(ingekocht*)

*

Dyslexie

 

 

*

Dyscalculie:

 

 

*

Mediërend leren:

 

 

*

Logopedie:

 

 

*

Motoriek:

 

 

*

Spraak-taal:

 

 

*

Schakelklas taal gr. ½

24 uur

(ingekocht**)

 

NB:       Indien achter een ondersteuningsvorm geen urenaantal is vermeld, betekent dit dat de expertise wel binnen de school aanwezig is of kan worden ingekocht.

          * twee wekelijks biedt De Horizon ruimte aan een plusgroep in de school voor de leerlingen van beide locaties
        ** De schakelklas is voor kinderen die anderstalig of taalzwak zijn.

Kwaliteitsaspect: kwaliteit

Het didactisch handelen van driekwart van het team wordt getypeerd door:

*    Differentiatie in instructie, verwerking en leertijd.

*    Sturing vanuit het directe instructiemodel

*    Samenwerkend leren

 

Het pedagogisch handelen van driekwart van het team wordt getypeerd door:

*    Benoemen en visueel maken van vakoverstijgende doelen gedurende de dag

*    Overwegend positieve bekrachtiging van vakinhoudelijk en vakoverstijgend gedrag

 

Leertijd:

*    Geplande leertijd op de roosters is gelijk aan de gestelde leertijd om de ambities te halen

*    Om leerstofdoelen te halen organiseren teamleden meer leertijd bovenop de basisleertijd

 

Leerstofdoelen

Leerstofdoelen (tussendoelen) worden gepland in groepsplannen tot en met groep 8. Driekwart van de leerkrachten differentieert convergent.

 

Klassenmanagement:

Driekwart van het team voert in tijd, ruimte en middelen drie aanpakken uit.

 

Kwaliteitsverbetering

Komend jaar richten wij ons verbeterplan op:

·         Op didactisch en pedagogisch handelen – specifiek op woordenschat

·         Doelgericht werken aan sociaal gedrag (vakoverstijgend)

Daarbij onderhouden van de leerkrachtvaardigheden t.a.v.

-          Kanjertraining

-          Communicatie met ouders, kinderen en collega’s

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |