Skip to main content
Kanjerschool

Kanjerschool

Op De Horizon groei je uit tot een kanjer in de maatschappij!

locatie Koggerwaard

locatie Koggerwaard

Koggerwaard 1, 2904 SC, Capelle aan den IJssel

locatie Lijstersingel

locatie Lijstersingel

Lijstersingel 22,  2902 JD,  Capelle aan den IJssel

het team

het team

                                              5- gelijke dagen rooster

5- gelijke dagen rooster

bieb

bieb

Leerplicht en verlof

Leerplicht en verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

Een kind is vanaf 5 jaar leerplichtig.

Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.

Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie. De directie ontvangt dan graag een kopie van de rouw- of trouwkaart.

Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u een mail sturen naar: directie@horizoncapelle.nl

Voor 4-jarige kinderen vinden wij het prettig dat u verlof ook even meldt bij de directie.