Skip to main content
Kanjerschool

Kanjerschool

Op De Horizon groei je uit tot een kanjer in de maatschappij!

locatie Koggerwaard

locatie Koggerwaard

Koggerwaard 1, 2904 SC, Capelle aan den IJssel

locatie Lijstersingel

locatie Lijstersingel

Lijstersingel 22,  2902 JD,  Capelle aan den IJssel

het team

het team

                                              5- gelijke dagen rooster

5- gelijke dagen rooster

bieb

bieb

Modern klassikaal onderwijs

Voor de Horizon is het bieden van structuur een belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen. Klassikaal onderwijs is daarom het uitgangspunt. Maar klassikaal onderwijs wil niet zeggen star en saai: bij de Horizon zijn er veel moderne elementen aan toegevoegd.
Binnen een schooldag is er voldoende ruimte om te differentiëren en om ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft.

De Horizon is een school waarbij het bieden van structuur een belangrijke basis voor veiligheid en vertrouwen is. Binnen de opzet van het klassikale onderwijs is veel ruimte voor differentiatie en vinden we het belangrijk dat ieder kind krijgt wat hij/zij nodig heeft.

De reken- en taallessen worden gegeven op drie niveaus. De hele groep krijgt een korte introductie van de les, de kinderen die het begrijpen gaan daarna aan het werk. Dan volgt uitleg voor de rest van de groep, waarna ieder kind aan het werk gaat. Even later volgt een moment van verlengede instructie voor de kinderen die dat op dat moment nodig hebben, terwijl de rest van de groep zelfstandig werkt. Als iedereen aan het werk is, begeleidt de leerkracht ieder kind tijdens een vaste ronde door de groep. Zo is er voor elk kind aandacht dat past bij zijn of haar niveau.

Als school willen wij bij de belevingswereld van de kinderen aansluiten. Dat doen we door ons onderwijs betekenisvol te maken. We plaatsen zo ons onderwijs in een breder kader. Zo integreren we begrijpend lezen in de zaakvakken. We koppelen rekenen aan zaken die in de dagelijkse praktijk van de kinderen voorkomen. We leren de kinderen om strategieën van begrijpend lezen, zoals: voorspellen of samenvatten, toe te passen op voor hen herkenbare situaties. 

Betekenisvol lesgeven is belangrijk voor de motivatie van de leerlingen. Ze leren kritisch te zijn op waarom ze iets moeten leren. Samenwerken en leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van betekenisvol lesgeven. 

Samenwerking zien wij ook in een breder kader. Dat gaat niet alleen over de leerlingen onderling maar ook over de samenwerking van ouders en school en de samenwerking van het team binnen de school.

In alle groepen wordt de ICT, de informatie- en computertechnologie, gebruikt ter ondersteuning van ons onderwijs. Bij de kleuters maken we gebruik van een aantal Ipads waarop de kinderen kunnen oefenen met onderwerpen die zij in de klas ook aangeboden hebben gekregen. Vanaf groep 3 gebruiken we chromebooks en vanaf groep 5 gebruiken we Snappet. Snappet is een device wat complete rekenlessen geeft en waar leerlingen hun rekenopgaven op maken. Daarnaast gebruiken zij een schrift voor de berekening.  

Onze school besteedt veel aandacht aan het leren leren en aan het ontwikkelen van een juiste leerhouding. Om dit te bereiken hechten wij grote waarde aan het geven van huiswerk. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen incidenteel extra werk mee om thuis te oefenen. In groep 6 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee, in groep 7 en 8 (bijna) dagelijks. Na deze opbouw kunnen zij goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs maken.

 

 

Met modern klassikaal onderwijs richting inclusiever en toekomstgericht onderwijs